loader
loader

VG dørsalg salgsvilkår


SALGSBETINGELSER
Dørsalgsaviser leveres i kommisjon. Det betyr at det VG har eiendomsretten
inntil avisen er solgt. Du har full returrett på usolgte aviser. Avissalg er fritatt for merverdiavgift. VG må selges innenfor din avtalte rute.

RETURREGISTRERING
Returen/usolgte aviser skal registreres via egen funksjon i dørsalgssystemet. Registrering i systemet skal gjøres senest kl. 16.00 dagen etter salgsdag.
Returaviser skal oppbevares i 15 dager etter salgsdag før de leveres til gjenvinning som papirretur. Det er ditt ansvar å kontrollere at all retur er registrert. Om avisene du mottar er så ødelagt ( krøllet/våte) at du ikke kan selge dem av den grunn, skal du også registrere dette, og senest klokken 16.00 dagen etter salgsdag

REKLAMASJON
Hvis VG ikke kommer fram til deg, eller det er uoverensstemmelse mellom antall
på leveranseslippen og det som faktisk blir levert, må det registreres
omgående og senest innen 24 timer fra avtalt leveringstidspunkt. Registreringen skal gjøres i VG dørsalgssystem.

BETALING
Etter endt salgsdag rapporterer du inn hvor mange aviser du har solgt denne dagen. Du vil da få tilsendt en betalingsoppfordring i din VIPPS på verdien av de avisene du har solgt denne dagen.

MANGLENDE BETALING
Ved manglende betaling stoppes avisleveransen uten varsel.
Avisleveransen startes opp igjen når betaling er mottatt.

ANTALLSREGULERING
Avissalget kan variere sterkt fra dag til dag. Vi endrer avisleveransen på
bakgrunn av de siste salgstallene.

I tillegg bør du selv ta initiativ til å regulere antallet, fordi du vet best hvordan
salget svinger i din rute.

Ønsker du å endre antall leverte aviser gjør du dette i VG dørsalgssystem.


loader