loader
loader

Personvernerklæring

Media Distribusjon AS
Sist oppdatert: 01.07.2018


Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Media Distribusjon AS samler inn og behandler personopplysninger. MD behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.
Media Distribusjon AS behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet.
Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@md.no eller sende brev til Media Distribusjon, Postboks 113 Øvre Ervik, 5876 Bergen.

1. Hva er en personopplysning?
En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer etc.

2. Formålet med lagring av personopplysninger
Media Distribusjon AS driver med dørsalg av VG. Vi tar imot søkere, ansetter og kommuniserer med både søkere, ansatte og evt. foresatte via telefon, e-post. Videre har vi skjema på hjemmesiden (egen pålogging for registrering av salgstall mm.). For å kunne være VG-selger må vi opprette et ansattforhold og vi må ha personopplysninger til det. Det er frivillig å gi fra seg disse personlige opplysningene, men nødvendig for å opprettholde et ansattforhold. Personopplysninger må vi også ha på foresatte om den ansatte er under 18 år.

3. Hvem er behandlingsansvarlig?
Media Distribusjon AS, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av vår nettside eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med kontakt med søkere til jobb som VG-selger, lagres på egne servere hos oss. Det er kun Media Distribusjon AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre ansettelsen (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.
Nettstatistikk
Media Distribusjon AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.md.no.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare og skjermoppløsning. Flere eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.
Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
Hvis du ikke ønsker at Media Distribusjon AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.
Ansatte
Media Distribusjon samler inn og oppbevarer følgende informasjon om sine ansatte:
A) Fullt navn på den ansatte
B) Adresse (gateadresse og postnummer/sted, samt i noen tilfeller c/o-adresse)
C) Telefonnumre
D) Epostadresse
E) Fødselsnummer
F) Ansettelsesdato (og evt. sluttdato)
G) Informasjon relevant for arbeidsforholdet, som friregistreringer, Ruten han/hun selger i, lønn, salgstall, betalinger og et kort resyme av kontakt med den ansatte blir også lagret.
Er den ansatte under 18 år, innhenter vi og oppbevarer følgende informasjon om foresatte:
A) Fullt navn på foresatte
B) Telefonnummer
C) Epostadresse
D) Fødselsdato
Informasjon om foresatte slettes straks den ansatte fyller 18 år, eller om budet avslutter arbeidsforholdet og alle utestående fordringer er gjort opp.
All informasjon om den ansatte blir anonymisert 5 år etter at arbeidsforholdet opphørte. Det innebærer at all lagret informasjon som navn, adresse, fødselsnummer etc. blir erstattet med standardverdier, samme verdi for alle som er anonymisert.

Søkere
Ved å legge inn en søknad om å få jobb hos Media Distribusjon AS, aksepterer du at vi lagrer følgende data om deg:
A) Navn
B) Adresse (Gateadresse og postnummer/poststed)
C) Telefonnummer til den som søker, og evt. søkerens foresatte om søker ikke er 18 år.
D) Epostadressen til den som søker. Benyttes til å sende tilbud om jobb.
E) Fødselsdato
F) Om han ønsker å selge VG lørdager, søndager eller begge dager.
Søkerne blir behandlet fortløpende og fordelt på grupper:
A) Aktuelle. Dette er søkere som har meldt sin interesse for jobb i et område hvor vi har dørsalg av VG. Disse blir liggende i systemet i inntil ett år, hvoretter de blir slettet som søker. Legger søkeren inn ny søknad vil han/hun igjen ligge i systemet i ett år fra søknadsdato. Blir søkeren ansatt eller sier nei til et aktuelt jobbtilbud, så blir søkeren slettet fra søkerdatabasen.
B) Ikke aktuelle. Dette er søkere som har søkt om jobb på steder hvor det ikke lar seg gjøre å drive dørsalg av VG, eller av andre grunner ikke er aktuelle for en jobb. Disse blir slettet innen 60 dager.

5. Hvordan sikrer vi opplysningene?
Media Distribusjon AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.
Media Distribusjon AS vil aldri distribuere sensitive personopplysninger som fødselsnummer til andre enn det loven pålegger oss å gjøre, som offentlige myndigheter.
For øvrig kan det skje at f.eks. navn, telefonnummer og epostadresse blir delt med samarbeidspartnere for å gi disse mulighet til å informere deg om forsinkelser og evt andre forhold med distribusjonen.
Ingen data vil under noen omstendighet bli delt til markesføringsformål.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

6. Sletting av personopplysninger
Media Distribusjon AS har etablert regler og rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger slettes senest ett år etter at bruker ikke har vært aktiv. Personopplysninger relatert til lønnsavregning lagres isolert og skal sikres i 5 år i tråd med regnskapsloven.

7. Hvem deler vi opplysninger med?
Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse.
Vi deler også personopplysninger med vår leverandør, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.
Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Media Distribusjon AS behandler på servere som befinner seg i Norge og/eller innen EU/EØS-området.

8. Dine rettigheter
Hvis Media Distribusjon AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Media Distribusjon AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.
Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.
Kontaktinformasjon for endring og sletting av personlige opplysninger finner du øverst i dette dokumentet under kontaktinformasjon.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen
Media Distribusjon AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det, og som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

10. Samtykke, lovvalg og verneting
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester, vår nettside www.md.no.no Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen.

Media Distribusjon AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.


11. Endringer i erklæringen
Media Distribusjon AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Media Distribusjon AS.
loader